Universitat Autònoma de Barcelona,

MEMEnginy 2018, review i plats forts de la cinquena edició